Απεντόμωση ΜΕ ΥΠΟΚΑΠΝΣΙΜΟ 

Υποκαπνισμός είναι η εξουδετέρωση εντόμων με ειδικό τοξικό αέριο σε ερμητικά κλειστό περιβάλλον. Αναλαμβάνουμε εφαρμογές υποκαπνισμού στο Περιστέρι με ένα τηλεφώνημα, Η απεντόμωση με υποκαπνισμό  περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις :

  • Η περιοχή προς απεντόμωση καλύπτεται πλήρως έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα απόλυτα κλειστό περιβάλλον.
  • Στη συνέχεια, απελευθερώνεται το υποκαπνιστικό αέριο στον χώρο για απεντόμωση.
  •  Ο χώρος παραμένει κλειστός όσο χρειάζεται ωσότου εξολοθρευτούν όλα τα έντομα.
  • Αερίζουμε τον χώρο με προσοχή για να καθαρίσει και το μέρος να είναι ασφαλές για τον άνθρωπο.

Η μέθοδος του υποκαπνισμού χρήζει προτίμησης  σε περιπτώσεις που υπάρχει ήδη πρόβλημα. Δεν χρησιμοποιείται ποτέ προληπτικά. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση απεντόμωσης τα έντομα εξουδετερώνονται σε όλα τα επίπεδα του φυσικού τους κύκλου (αυγά, προνύμφες, διαμορφωμένα). Κλείστε άμεσα μια Απεντόμωση.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟ - Απολυμάνσεις Περιστέρι
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟ