ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Πώς μεταφέρονται τα απόβλητα της Αθήνας

Πώς μεταφέρονται τα απόβλητα της Αθήνας στην Ψυττάλεια;

Πώς μεταφέρονται τα απόβλητα της Αθήνας στην Ψυτάλλεια; Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΥΔΑΠ, υπάρχουν 2 κεντρικοί αγωγοί που μεταφέρουν λύματα. Αυτοί διασχίζουν κάθετα το λεκανοπέδιο της Αττικής και καταλήγουν στο Κερατσίνι και από εκεί στο νησί Ψυτάλλεια.

Πώς μεταφέρονται τα απόβλητα στην Ψυττάλεια
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας

Αυτοί είναι:

  • ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός
  • και ο Παρακηφίσιος Συλλεκτήρας Ακαθάρτων

Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α) έχει μήκος 17 χιλιομέτρων. Καλύπτει την περιοχή από το τέρμα της οδού Πατησίων έως τον Ακροκέραμο Κερατσινίου. Είναι ένας παντορροϊκός αγωγός που παροχετεύει λύματα και όμβρια ύδατα και κατασκευάστηκε ολοκληρωτικά το 1959. Έχει την ικανότητα να παροχετεύει 15 κ.μ. αποβλήτων ανά δευτερόλεπτο.

Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός - εικόνα από το αρχείο της ΕΥΔΑΠ
Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός – εικόνα από το αρχείο της ΕΥΔΑΠ

Ο Παρακηφίσιος Συλλεκτήρας Ακαθάρτων (Π.Σ.Α) με μήκος 34.5 χιλιομέτρων επεκτείνεται από τον Αγίου Στεφάνου έως τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, όπου και καταλήγει στον Κ.Κ.Α. Ο Π.Σ.Α παροχετεύσει μέχρι και 20,2 κ.μ. ανά δευτερόλεπτο.

Τους δύο κύριους αγωγούς συμπληρώνουν υπογείως της Αθήνας και:

  • Ο Συμπληρωματικός Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΣΚΑΑ). Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του ‘80. Ξεκινάει από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και καταλήγει στο Κερατσίνι (Ακροκέραμο). Ο ΣΚΑΑ είναι συμπληρωματικός Αγωγός παροχέτευσης του Κ.Α.Α. Είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κυκλικό σχήμα. Το μήκος του φτάνει τα 7 χλμ. και παροχετεύει μέχρι 15 κ.μ. ανά δευτερόλεπτο.
  • Ο Κεντρικός Παραλιακός Συλλεκτήρας της ακτής Σαρωνικού. Η κατασκευή του έγινε από τον ΟΑΠ (Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης). Τα 17 χλμ. του μήκους του διασχίζουν την απόσταση Βάρκιζας – Αμφιθέας (Αντλιοστάσιο 29). Ο αγωγός αυτός, η μελέτη κατασκευής του οποίου έλαβε υπόψιν πολλές παραμέτρους, παροχετεύει μέχρι 2,5 κ.μ. ανά δευτερόλεπτο.

Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής όλων των κατοίκων της Αττικής είναι απαραίτητη η λειτουργία ενός οργανωμένου συστήματος που να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα οικιακά λύματα.

Το αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας, μετά την ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση των τελευταίων δεκαετιών, διαθέτει σήμερα 8.000 χιλιόμετρα αγωγών, που συνεχώς αυξάνονται. Από το 1980 αρμόδιος υπηρεσία για τη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης της Αθήνας και των προαστίων της είναι η ΕΥΔΑΠ.

Πώς μεταφέρονται τα απόβλητα της Αθήνας στην Ψυττάλεια;

Το αποχετευτικό δίκτυο της Αττικής αποτελείται από ένα σύστημα με βασικών και δευτερευόντων βοηθητικών αγωγών, μέσω του οποίου γίνεται η διοχέτευση όλων των λυμάτων και καταλήγει στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Ψυττάλειας. Στις μονάδες επεξεργασίας της Ψυττάλειας γίνεται ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και στη συνέχεια απορρίπτονται στη θάλασσα.

Το σύστημα αποχέτευσης της Αθήνας είναι κατά κύριο λόγο χωριστικό. Διαχωρίζονται δηλαδή λύματα από τα όμβρια ύδατα σε διαφορετικούς αγωγούς. Όμως το αποχετευτικό δίκτυο των 88 χιλιομέτρων του κέντρου της Αθήνας, από το Γαλάτσι ως την Πλάκα, είναι παντορροϊκό. Ο αγωγός των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων είναι κοινός. Μεταφέρει δηλαδή μαζί τα ακάθαρτα και τα όμβρια ύδατα στο ΚΕΛ της Ψυττάλειας.